بخش ویژه

عیدی جهادگران عنبرآبادی به محرومین
به همت سپاه عنبرآباد؛

عیدی جهادگران عنبرآبادی به محرومین

ساخت منزل مسکونی محرومین در روزهای پایانی سال و ماه مبارک رمضان در روستاهای عنبرآباد توسط گروهای جهادی بسیج سازندگی سپاه در حال انجام است
جوان دیروز، پیشکسوت امروز همچنان پای کار انقلاب
بانوی انقلابی پیشکسوت عنبرآبادی

جوان دیروز، پیشکسوت امروز همچنان پای کار انقلاب

شوکت عسکری از بانوان پیشکسوت انقلابی عنبرآباد است که در دوران ستم شاهی از مبارزین انقلابی بوده و در دوران دفاع مقدس پشتیبان جبهه ها بوده امروز از حضور در انتخابات می گوید.

یادداشت