حجاب میوه عفاف است وعفاف ریشه حجاب

حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب ، برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند ولی عفاف و طهارت باطنی را در خویش ایجادنکرده باشند این گروه از حجاب تنها پوسته ای ظاهری بی معنا دارند.

حجاب وعفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری وبویژه جوامع اسلامی مطرح می باشد با توجه به معانی حجاب امری ظاهری ودر ارتباط با جسم است،

اگرچه این پوشش برخاسته از اعتقادات و باورهای درونی افراد است ،ولی ظهور در نشئه مادی و طبیعی دارد. یعنی پوشش ظاهری افراد  بویژه زنان را حجاب می گویند که مانع از نگاه نامحرم به آنان می شود .حفظ چشم ،گوش، قلب و تمامی اعضاء و جوارح از هرگونه خطا و گناه عفاف است که حاصل این عفت وحجاب درونی،پوشش ظاهری است به تعبیری لطیف تر:حجاب میوه عفاف است وعفاف ریشه حجاب.برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند ولی عفاف و طهارت باطنی را در خویش ایجادنکرده باشند. این گروه از حجاب تنها پوسته ای ظاهری بی معنا دارند، و از سوی دیگر کسانی هستند که ادعای عفاف کرده و با تعابیری همچون :من قلب پاکی دارم .خدا با قلبها کار دارد،آدم باید چشمش پاک باشد و….،خود را سرگرم کرده و مصداق ((لیفجر امامه))می شوند انسانهایی چنین باید در قاموس اندیشه خود نکته ای اساسی را بنگارند و آن این است که درون پاک بیرونی پاک می پرورانند و هرگز قلب پاک موجب بارورشدن میوه ناپاکی به نام بی حجابی و بدحجابی نخواهدشد .
فلسفه حجاب:
حفظ این واجب الهی اطاعت از خداوند حقی است که بر بندگان نهاده است و هر انسانی باورمندی باید تعبد و نه فقط بخاطر مصالح عمومی و…این حق وحد الهی را ادا کند پس حکمت حجاب سنجش میزان عبودیت و اطاعت بندگان است. بانوان با حفظ حجاب می توانند اطاعت را که روح و پیام اصلی عبادات بشر است اثبات کنندگان الهی قرار گیرند
خداوند در آیه ۳۱سوره نور حکم حجاب را به گونه ای صریح و آشکارا مطرح نموده و در آیه دیگر حرمت و شخصیت زن را به عنوان فلسفه حجاب مطرح می شود((ای پیامبربه زنان و دخترانت و زنان مومن بگو، پوشش خود را برخود برخود فرو پوشند این برای آنکه شناخته شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند))

انتهای پیام/عابدینی

کلیدواژه ها:

برچسب‌ها, ,

جستجو


آخرین اخبار