دیدار با خانواده شهداء بخش جبالبارز جنوبی عنبرآباد

به گزارش سفیرجنوب ، به مناسبت هفته بسیج فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه عنبرآباد به همراه امام جمعه بخش جبالبارزجنوبی ، بخشدار و رئیس بنیاد شهید شهرستان عنبرآباد با خانواده شهداء در روستاهای (گزآباد، گرم سالار بارده ، بارده ، هاجی آباد) بخش جبالبارزجنوبی عنبرآباد دیدار نمودند.  

به گزارش سفیرجنوب ، به مناسبت هفته بسیج فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه عنبرآباد به همراه امام جمعه بخش جبالبارزجنوبی ، بخشدار و رئیس بنیاد شهید شهرستان عنبرآباد با خانواده شهداء در روستاهای (گزآباد، گرم سالار بارده ، بارده ، هاجی آباد) بخش جبالبارزجنوبی عنبرآباد دیدار نمودند.

000000000 00000000 0000000 000000

00

00000 0000 000  0

کلیدواژه ها:

برچسب‌ها, ,

جستجو


آخرین اخبار