بخش ویژه

۱۵ خرداد مبدأ انقلاب است
امام جمعه عنبرآباد:

۱۵ خرداد مبدأ انقلاب است

امام جمعه عنبرآباد گفت: حادثه ۱۵ خرداد فراموش نشدنی است، مبدا انقلاب ۱۵ خرداد است.