بخش ویژه

رسانه‌های غربی، عبری و عربی در حال برجسته کردن کلید واژه تحریم انتخابات هستند
امام جمعه شهرستان عنبرآباد:

رسانه‌های غربی، عبری و عربی در حال برجسته کردن کلید واژه تحریم انتخابات هستند

امروز رسانه‌های غربی، عبری و عربی در حال برجسته کردن کلید واژه تحریم انتخابات هستند و متاسفانه عده‌ای از عناصر داخلی شان این واژه‌ها بازنشر می‌شود پس باید مراقب باشیم.