بخش ویژه

نشست حضوری با موضوع اهمیت و دوستی با خدا در مدرسه دخترانه حجاب عنبرآباد برگزار شد
با حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عنبرآباد صورت گرفت:

نشست حضوری با موضوع اهمیت و دوستی با خدا در مدرسه دخترانه حجاب عنبرآباد برگزار شد

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه عنبرآباد با حضور در مدرسه دخترانه حجاب این شهرستان به تبیین اولویت‌های دینی در مباحث فرهنگی پرداخت و انتخاب دوست خوب را نشانه تعالی روح دانست.